سیگنال مهم بانک مرکزی به بازار

ارسال اسامی ۲۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضائیه
اقتصادبرتر

بازارساز می‌گوید تقاضای اسکناس را که روزانه بین ۵ تا ۸ میلیون دلار می‌باشد، اشباع کرده است و همچنان پرقدرت، تقاضای حوالجات در سامانه نیما را تامین خواهد نمود.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۸ شهریور ۹۹

 بازارساز اگر بخواهد تقاضای بازار رسمی حواله که همان نیماست را به نحوی تامین نماید که روی نرخ ارز تاثیر گذارد، احتمالا باید دست از سیاست انقباضی تامین ارز صرفا برای گروه کالایی ۲۱ دست بردارد و بخشی از ارز را [حتی با قیمت اندکی بالاتر] به گروه‌های کالایی با اولویت پایین تر اختصاص دهد.

💡باید پذیرفت که ذینفعان اولویت‌های بعدی بازیگران مهم و دارای وزن سنگینی در بخش تقاضای بازار هستند.

پاسخ دادن