شرایط رفع سوء اثر چک برگشتی در صیاد چیست؟

بانک مرکزی پس از اختیاری شدن ثبت و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد، شرایط ۶ گانه رفع سوء اثر چک برگشتی را اعلام کرد.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۷ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، بانک مرکزی یک هفته پس از اختیاری شدن ثبت و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد، شرایط رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی را اعلام کرد.

الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارائه درخواست مسدودی این وجه. در این صورت حساب مشتری صادر کننده چک به میزان کسری چک برگشت‌خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت می‌ گیرد. بانک هم موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد از جمله مکاتبه به اطلاع دارنده چک برساند.

ب) ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه

ج) ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک

د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک

ه) ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک

ح) سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده

همچنین طبق قانون جدید چک، اعمال محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک برگشتی همچون عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و ممنوعیت صدور دسته‌چک جدید در سامانه صیاد الزامی است.

پاسخ دادن