شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی تغییر کرد

تصادف

شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی با اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی تغییر کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۰ شهریور ۹۸

به گزارش#اقتصادبرتر به نقل از ایبِنا، راهنمایی و رانندگی اعلام کرد در مواردی مانند برخورد با خودروی نظامی یا خودرو سنگین، تصادف مابین چند دستگاه اتومبیل، تصادف با شخصی که بیمه نامه یا گواهینامه ندارد، تصادف با غیر مقیم در شهر، عبور از چراغ قرمز علت تصادف باشد، تصادف با شی ثابت، تصادف شاخ به شاخ، تصادف با موتور سیکلت، بیمه نامه امسال با سال گذشته پیوسته نباشد، تصادف در فاصله ۲۰روز بعد از صدور بیمه نامه حادثه شده باشد، تصادف منجر به جرح و فوت باشد و تصادف ناشی از حرکت دنده عقب حتما نیاز به گزارش پلیس است.

براین اساس، الباقی انواع تصادفات که خسارت آن تا سقف ۹ میلیون تومان باشد، بدون کروکی پرداخت می‌شود.

پاسخ دادن