شروع بورس امروز ۲۷ مهر ۹۹

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس از پنج هزار و ۵۹۰میلیارد عبور کرد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۷ مهر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، نمای بازار در نیمه اول معاملات بازار امروز/سهامداران برای فروش عزم جدی دارند.

در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود ۷۷۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش پنج‌هزار و ۸۲۵میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به پنج‌هزار و ۵۵میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش #خودرو، #شپنا و #خساپا به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام ایران خودرو، ۶۲۰میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید #ختور، #شاروم و #کپرور در نوبت انتظار است.

ارزش ۱۰ صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۴۶۰میلیارد تومان (۶۰ درصد کل) و ۱۰ صف فروش برتر دو هزار و ۴۳۰میلیارد تومان (۴۲ درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۲۰ نماد و حجم صف‌های فروش در ۱۰۲نماد بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف شرکت کاشی سعدی (#کسعدی) به ۹درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

«خودرو و ساخت قطعات» کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش هزار و ۴۲۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «فرآورده‌های نفتی» قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن ۶۰میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «استخراج زغال‌ سنگ» با تقاضای خرید ۵۰میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود ۳۷درصد از ۶هزار و ۵۹۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع سه هزار و ۲۴۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۲۰۴درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به ۹هزار و ۸۳۰میلیارد تومان خواهد رسید.

افت ۴۰هزار واحدی شاخص کل آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۰هزار واحدی قرار داد.
شاخص هم وزن یک درصد افت کرد.
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس از پنج هزار و ۵۹۰میلیارد عبور کرد.
هزار میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت حقیقی به افراد حقوقی
رشد بیش از یک درصد ۹۵نماد و افت بیش از یک درصد ۴۷۸نماد

سقوط #دارا_یکم به زیر ۲۰ هزار تومان/معاملات ۳۰درصد زیر ارزش ذاتی در جریان است

پاسخ دادن