شروع بورس امروز ۶ مرداد ۹۹

درخواست‌10 گانه سهامداران مورد پذیرش قرار گرفت

#فملی #فولاد و #غنوش بیشترین صف عرضه را در پیشگشایش بازار ۶ مرداد ماه به نام خود ثبت کردند.

تهران – اقتصادبرتر – ۶ مرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، #ونیکی #وآیند و #پترول رتبه اول تا سوم جایگاه برتر تقاضای پیش‌گشایش را مانند روزهای گذشته به خود اختصاص دادند.

برترین صفوف خرید در پیش گشایش امروز:
#ونیکی/ حجم صف: ۶۴۴ میلیون/ قیمت: ۳۶,۶۷۰ ریال
#پترول/ حجم صف: ۵۰۲ میلیون/ قیمت: ۱۶,۰۷۰ ریال
#وآیند/ حجم صف: ۴۷۶ میلیون/ قیمت: ۱۸,۴۵۷ ریال
#بزاگرس/ حجم صف: ۲۴۰ میلیون/ قیمت: ۱۶,۴۵۳ ریال
#خگستر/ حجم صف: ۲۱۱ میلیون/ قیمت: ۱۲,۲۲۰ ریال
#برکت/ حجم صف: ۱۴۳ میلیون/ قیمت: ۳۷,۰۹۰ ریال
#خصدرا/ حجم صف: ۱۲۵ میلیون/ قیمت: ۹۳۸۲ ریال
#وگردش/ حجم صف: ۸۳ میلیون/ قیمت: ۱۷,۱۶۸ ریال
#حفارس/ حجم صف: ۷۹ میلیون/ قیمت: ۱۱,۲۸۰ ریال
#سمایه/ حجم صف: ۷۷ میلیون/ قیمت: ۱۱,۵۹۶ ریال
#وشهر/ حجم صف: ۷۵ میلیون/ قیمت: ۸۵۶۳ ریال
#ونفت/ حجم صف: ۶۹ میلیون/ قیمت: ۲۴,۴۸۰ ریال
#وزمین/ حجم صف: ۵۳ میلیون/ قیمت: ۱۴,۷۸۱ ریال

#ریشمک-بعد از یک رالی ۸۰ درصدی مجددا به نقطه امنی رسیده-اهداف مشخصه همچنان باقیست.

#قشیر-کوتاه مدتی-به نقطه امنی رسیده فروش در این قیمتها کاملا هیجانی هست یا هدفی جز فعال کردن حدضرر سهامدارن کوتاه مدتی توسط بازیگر سهم نیست.

وساپا : کماکان اعتقاد بر پر شدن گپ قیمتی تغدیل نشده ، سقف قبلی وساپا وجود دارد.

زمان انجام معاملات در نماد #آبادا از ساعت ۱۲:۴۰ الی ۱۳:۴۰ می باشد. همچنین دوره سفارش گیری در نماد مذکور از ساعت ۱۲:۴۰ الی ۱۲:۴۵ می باشد
زمان انجام معاملات در نماد #سیتا از ساعت ۱۲:۵۰ الی ۱۳:۵۰ می باشد. همچنین دوره سفارش گیری در نماد مذکور از ساعت ۱۲:۵۰ الی ۱۲:۵۵ می باشد
زمان انجام معاملات در نماد #شستا از ساعت ۱۳:۵۰ الی ۱۴:۵۰ می باشد. همچنین دوره سفارش گیری در نماد مذکور از ساعت ۱۳:۵۰ الی ۱۳:۵۵ می باشد
زمان انجام معاملات در نماد #ولپارس از ساعت ۱۴:۰۰الی ۱۵:۰۰می باشد. همچنین دوره سفارش گیری در نماد مذکور از ساعت ۱۴:۰۰الی ۱۴:۰۵ می باشد
زمان انجام معاملات در نماد #شپنا از ساعت ۱۴:۵۰الی ۱۵:۵۰ می باشد. همچنین دوره سفارش گیری در نماد مذکور از ساعت ۱۴:۵۰الی ۱۴:۵۵ می باشد
زمان انجام معاملات در نماد #خساپا از ساعت ۱۵:۰۰الی ۱۶:۰۰ می باشد. همچنین دوره سفارش گیری در نماد مذکور از ساعت ۱۵:۰۰الی ۱۵:۰۵ می باشد.

این خبر تکمیل می شود ….

پاسخ دادن