شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی ۳۱ فروند هواپیما متعلق به ۴ شرکت‌ هواپیمایی ایرانی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۴ خرداد ۹۷

به گزارش رویترز،وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی ۳۱ فروند هواپیما متعلق به ۴ شرکت‌ هواپیمایی ایرانی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که مؤسسات تحریم شده با شرکت‌های ماهان و هواپیمایی معراج در ارتباط‌ اند. برخی هواپیماهای شرکت کاسپین و “پویا ایر” نیز تحریم شده‌اند. آمریکا این دو شرکت اخیر را به انتقال اسلحه و پول به سوریه و لبنان متهم کرده است. نام شرکت‌های معراج و کاسپین در فهرست تحریم‌های سال ٢٠١۴ نیز دیده می‌شد. شرکت هواپیمایی ماهان هم در سال ۲۰۱۱ به اتهام پشتیبانی از نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی آمریکا تحت تحریم قرار گرفته بود.

استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت: کشورها و شرکت های سراسر جهان باید ریسک های مرتبط با اعطای اجازه فرود و ارائه خدمات هوانوردی به ایرلاین های ایرانی که در صدور تروریزم به منطقه نقش دارند را مد نظر قرار دهند.شرکت های اضافه شده به فهرست تحریم ها، در تامین قطعات و خدمات مورد نیاز ۴ ایرلاین ایرانی ماهان، کاسپین، معراج و پویا نقش داشته اند.

بنابراین گزارش،وزارت خزانه‌داری آمریکا ۳۱ فروند هواپیمای متعلق به شرکت‌های هواپیمایی ماهان، معراج، کاسپین و پویا ایر را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است. ۵ فروند از این هواپیماها متعلق به معراج، ۹ فروند متعلق به کاسپین، ۵ فروند متعلق به پویا ایر و ۱۲ فروند متعلق به ماهان هستند.

پاسخ دادن