شغلهای پر رونق سال ۲۰۱۷

مشاغل پر رونق بیشتر مرتبط با رشته فناوری اطلاعات “IT ” می باشد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۱ تیر ۹۶

 

 

 

پاسخ دادن