شغل با سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد می‌شود نه با وعده

ساختار وضعیت اشتغال در کشور مسئله بزرگ و جدی است. اما در سال‌های اخیر این مسئله حادتر شده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۷ فروردین ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، ساختار وضعیت اشتغال در کشور مسئله بزرگ و جدی است. اما در سال‌های اخیر این مسئله حادتر شده است. با روبه‌رو شدن با تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت که یک بخش قابل‌توجهی از درآمدش برای واردات کالاهای واسطه‌ای بخش صنعت هزینه می‌شود، واردات نهاده‌های تولید کاهش پیدا کرد و موجب شد خیلی از بنگاه‌ها تعطیل شوند. زمانی که بنگاه‌ها تعطیل شوند، یعنی عامل کار، بیکار می‌شود.

رکود اقتصادی، موجب بیکاری بیشتر شده است. این بیکاری هم با وعده و وعید و نقشه حل نمی‌شود. در واقع این طرح و نقشه‌ها راه‌حل از بین بردن بیکاری نیست. راه‌حل این است که اقتصاد فعال و وارد مرحله رونق شود تا عامل کار هم جذب شود.

گفته می‌شود نرخ بیکاری پاییز سال گذشته ۱۱٫۷ درصد است. متأسفانه به دلیل نقص‌ها و مشکلاتی که در کل اطلاعات آمار کشور وجود دارد، این ارقام درباره شاخص‌های اقتصادی تنها یک نوع برآورد و تخمین است. با وضعیتی که از شاخص بیکاری و اشتغال برای سال جاری۹۷ برشمرده شد، باید گفت که سال ۹۸ اوضاع بدتر خواهد بود.

*جمشید پژویان/عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

پاسخ دادن