شمخانی : مذاکرات فرابرجامی نخواهیم داشت

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی توئیتری نوشت ، ایران تحت هیچ شرایطی وارد مذاکرات فرابرجامی نمی‌شود.

تهران- اقتصاد برتر – ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

شمخانی در پیام توئیتری خود نوشت: «فارغ از اینکه اروپا، اراده یا توان مجاب ‌سازی آمریکا برای لغو یک ‌باره همه تحریم‌ها و بازگشت واشنگتن به تعهدات خود را داشته باشد یا نه، امکان ورود ایران به مذاکرات فرابرجامی تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.»

پاسخ دادن