شمس الدین حسینی : نقدینگی عامل افزایش قیمت دلار

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، اصرار بر وجود نرخ ارز دستوری، شکاف میان عرضه و تقاضا و افزایش پایه پولی و نقدینگی را از جمله عوامل افزایش قیمت دلار دانست.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ مهر ۹۹

سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت : حرکت دولت به سمت سیاست‌های تسهیل و تشویق صادرات یکی از راه‌های کنترل بازار ارز است. حسینی گفت : به دلایل افزایش افسارگسیخته قیمت دلار در کشور و راه‌های جلوگیری از آن گفت: عدم تعادل بازار ارز را باید یکی از دلایل افزایش قیمت دلار دانست، درواقع مجموعه‌ای از عوامل سبب کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی شده است، از طرفی دیگر به دلیل آنکه واردات به داخل کشور عمدتا مواد اولیه واسطه‌ای و حتی کالاهای اساسی است که به نوعی انعطاف‌پذیری آن کم است سبب شده کشور دچار کسری بودجه شود و این کسری درمجموع زمینه افزایش قیمت ارز را فراهم کند. نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس سیاست‌گذاری‌های اشتباه را عامل افزایش افسارگسیخته قیمت ارز عنوان کرد و گفت: به طورمثال از زمان تعیین قیمت ارز به‌صورت دستوری یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت ارزی پدید آمد و افراد دسترسی پیدا کرده به این رانت، به درآمد سرشاری رسیدند که نتیجه آن فراهم شدن تقاضاهای کاذب برای ارز است، در عین حال انگیزه‌های عرضه ارز در مکانیزم رسمی با قیمتی که دولت تعیین می‌کند کاهش یافت و ارزهای صادراتی در مسیر رسمی جریان پیدا نکردند. به گفته وی مجموعه ای از عوامل همچون شکاف میان عرضه و تقاضا و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد ارز چند نرخی در بازار، منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه کسری بودجه دولت و مکانیزم تامین کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است، گفت: همین افزایش پایه پولی و نقدینگی عاملی برای افزایش قیمت ارز است. وی یکی از راه‌های کنترل قیمت ارز را کنترل نقدینگی عنوان کرد و افزود: در واقع دولت باید با کنترل نقدینگی، از روش‌های استفاده کند که رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت ارز، افزایش پیدا نکند. وی گفت : دولت باید با کنار گذاشتن ارز دو یا چند نرخی، از گسترش رانت جلوگیری کند و به سمت سیاست‌‌های تسهیل و تشویق صادرات قدم بردارد، البته استفاده از مکانیزم‌های جذاب برای ورود ارز به چرخه رسمی تجارت کشور، ضروری است.

پاسخ دادن