شهرداری تهران تذکر گرفت

اقتصاد برتر

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران درخصوص تعیین و انتخاب پروژه‌های توسعه محلی با نظر شورایاران محلات به شهرداری تهران تذکر داد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۸ اردیبهشت ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از گسترش نیوز، مجید فراهانی در جریان دویست و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران طی تذکری، گفت: یکی از انتظارات مردم از شورای شهر، تلاش در مسیر بهبود کیفیت زندگی و ایجاد زمینه مشارکت شهروندان در اداره امور محلات شهر است. بر همین اساس شورای پنجم با درک صحیح این مسئله تلاش کرد تا گام هایی در مسیر «بودجه ریزی مشارکتی» و ارتقاء نقش مردم در بودجه ریزی را برای جامه عمل پوشاندن به هدف «بودجه برای مردم» بردارد.

فراهانی افزود: در این راستا تبصره ۴۱ (الحاقی) در متمم بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران با رای اعضاء شورا به تصویب رسید که بر اساس آن شورای شهر تهران مصوب کرد تا «با استفاده از ظرفیت و توان شورایاران منتخب در بودجه‌ریزی برای حل مشکلات محله، مبلغ هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال از محل ردیف اعتباری جدید با عنوان «اعتبارات توسعه محلی» جهت اجراء پروژه‌ها و فعالیت‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای کوچک مقیاس موثر در حل مشکلات محله و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان را با اخذ نظر شورایاران محله در اجرای سند توسعه محله هزینه کند.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری مکلف است صورتجلسه تعیین و انتخاب این پروژه‌ها را به ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند اظهارکرد: اکنون علی رغم پایان سال مالی و خاتمه اجرای بودجه سال ۱۳۹۸ و انتشار اخباری در خصوص افتتاح برخی از پروژه‌های محلی که از این محل تامین اعتبار شده اند، متاسفانه صورتجلسات مربوط به تعیین و انتخاب این پروژه‌ها به شورا ارائه نشده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ادامه داد: این عدم اقدام می‌تواند زنگ خطری باشد بر نادیده گرفتن و بی‌توجهی به نظرات شورایاران و بر همین اساس و به منظور تاکید بر استفاده از این ظرفیت در مسیر تحقق تهران شهری برای همه با استناد به بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «ارائه صورتجلسه تعیین و انتخاب پروژه‌های توسعه محلی متضمن نظر شورایاران محترم محلات با استناد به تبصره ۴۱ (الحاقی) متمم بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران» به شهرداری تهران تذکر می‌دهم.

فراهانی ادامه داد: انتظار دارم با مشارکت و تعامل با شورایاران زمینه‌های توسعه محلی محلات تهران فراهم شود.

پاسخ دادن