شهر و شهروند الکترونیک + اینفوگراف

انسان ها در طول زندگی خود نقش های متفاوتی ایفا می کنند؛ که در این میان شهروند الکترونیک کسی است که توانایی انجام وظایف روزمره ای را با کمک ابزارهای الکترونیکی داشته باشد. در این اینفوگراف با شهر و شهروند الکترونیک و فعالیت های آن آشنا شوید.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۶ فروردین ۹۷

انسان ها در طول زندگی خود نقش های متفاوتی ایفا می کنند؛ که در این میان شهروند الکترونیک کسی است که توانایی انجام وظایف روزمره ای را با کمک ابزارهای الکترونیکی داشته باشد. در این اینفوگراف با شهر و شهروند الکترونیک و فعالیت های آن آشنا شوید.

پاسخ دادن