شورای نگهبان: اخذ مالیات از کسی که توانایی پرداخت ندارد جایز نیست

دکتر سیامک ره پیک قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه ای به رئیس مجلس اعلام کرد،بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از کسانی که توانایی پرداخت ندارند جایز نیست.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ آبان ۹۹

در نامه ای که در ۲۹ مردادا ۹۹ با امضای سیامک ره پیک قایم مقام دبیر شورای نگهبان برای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، عنوان شده بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از کسانی که توانایی پرداخت ندارند جایز نیست و باید ساز و کار استرداد به پرداخت کننده مالیات به نحوی که مورد سوء استفاده قرار نگیرد پیش بینی شود. بسیاری از مردم در مراکز امور مالیاتی با ممیز‌های اداره مالیات بر سر افزایش سرسام آور مالیات‌های تعیین شده خصوصا برای کسبه درگیر هستند و اعلام کرده اند به‌دلیل اینکه امکان پرداخت مالیات تعیین شده را ندارند لذا کسب و کار را تعطیل می‌کنند و به همین دلیل عده ای از نان خوردن می‌افتند. ادارات مالیاتی خصوصا در سال جاری به معافیت‌های مالیاتی کسب و کارها نیز توجهی ندارند و به هر بهانه ای کسب و کارهای مختلف را مشمول پرداخت مالیات می‌کنند. مهمتر از این جرایم سنگینی است که ممیز‌های مالیاتی به عدم رعایت مقررات وضع می‌کنند. ادارات مالیاتی مودیان خرد را تهدید می‌کنند کسانی که نسبت به پرداخت مالیات تعیین شده در موعد مقرر اقدام نکنند، جلوی حساب‌های بانکی آنان گرفته خواهد شد، ملک کسب و کار آنان توقیف و کسب آنان تعطیل می‌شود. فشار سنگین ادارات مالیات بر مردم خصوصا کسب و کارهای خرده پا باعث نارضایتی شدید مردم از دولت شده است.

امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی از تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد‌های پیش بینی شده مالیاتی در هفت ماهه امسال خبر داد. پارسا گفت : بدون تردید یکی از مهمترین دستاورد‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال‌های اخیر، هوشمند سازی نظام مالیاتی بوده که مهمترین پیامد آن، تحقق ۹۷ درصدی درآمد‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷، تحقق ۱۰۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی سال ۹۸ و همچنین تحقق حدود ۱۰۰ درصدی درآمد‌های پیش بینی شده هفت ماهه امسال بوده است. دولت بدلیل کسری بودجه ، امسال فشار سنگینی روی اخذ مالیات از کسب و کارها گرفته است ، اما مشکل اینجاست که فشار روی قشر کسبه خرده پا است در حالیکه دولت باید مالیات اصلی خود را از شرکت های بزرگ با درآمد های چند صد میلیاردی اخذ کند که معمولا در این کار کمتر توفیق دارد. اخذ مالیات اقدام بجا و درستی است اما نه از کسبه خرده پا ، دولت با این سیاست غلط متاسفانه باعث تشدید نارضایتی های مردم شده است.

پاسخ دادن