شکوفایی اقتصاد در سایه رونق صنعت گردشگری

نایب رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس گفت: رونق و توجه به صنعت گردشگری در برنامه ششم توسعه به افزایش ارزآوری، درآمدزایی و شکوفایی اقتصاد کمک می کند.

تهران- اقتصاد برتر- ۲۵ دی ۹۵

شهاب نادری با اشاره به ضرورت برنامه ریزی کوتاه مدت برای تحقق قوانین برنامه ششم توسعه در عرصه گردشگری اظهار داشت: رونق و توجه به صنعت گردشگری در برنامه ششم توسعه به افزایش ارزآوری، درآمدزایی و شکوفایی اقتصاد کمک می کند.

نایب رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس با اشاره به جایگاه سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برنامه ششم توسعه، گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تهیه هرچه سریع تر سند راهبردی توسعه گردشگری، باید برای اجرای قوانین برنامه ششم توسعه در این عرصه تلاش کند.

نادری با بیان اینکه تصویب سه ماده ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵ در برنامه ششم توسعه جایگاه حوزه گردشگری در اقتصاد را پررنگ تر کرده است، عنوان کرد: خوشبختانه سهم عرصه گردشگری در برنامه ششم توسعه نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده است بنابراین سازمان میراث فرهنگی باید با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت نسبت به تحقق بندهای فوق اقدام جدی کند.

وی بهره گیری از ظرفیتهای داخلی مانند بخش خصوصی را برای ایجاد رونق در فعالیتهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضروری دانست و اظهار کرد: در برنامه ریزیهای مرتبط با حوزه گردشگری باید به سطح بندی ملی، منطقه ای و استانی توجه کرد و با مدیریت یکپارچه به بررسی اولویتها پرداخت.

نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری از جمله راه ، خدمات رفاهی و سکونتی را از جمله موارد ضروری دانست و افزود: مجمع نمایندگان استان نیز با تصویب قوانین شفاف، زمینه ارتقای سطح عرصه گردشگری را فراهم خواهند کرد.

پاسخ دادن