صنایع، برق مورد نیاز را از بورس خریداری کنند

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد: صنایع باید تا جایی که می‌توانند برق موردنیاز خود را از بورس بخرند.

تهران – اقتصادبرتر – ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، حمیدرضا باقری افزود: صنایع می‌توانند بخشی از برق موردنیاز خود را در بورس و بخشی را از شرکت‌های برق منطقه‌ای تهیه کنند. در حال حاضر صنایعی که کد بورسی گرفته‌اند، برقی را که یقین دارند، مصرف می‌کنند را در بورس یا به صورت معامله دو جانبه خریداری کرده و بقیه آن را از طریق برق منطقه‌ای خریداری می‌کنند. هیچ منع قانونی در معامله برق از بورس در زمان اوج مصرف برق در بورس وجود ندارد و صنایع می‌توانند در زمان اوج مصرف، برق خود را از بورس انرژی خریداری کنند.

باقری گفت: ظرفیتی که به نیروگاه‌ها در بورس انرژی داده می‌شود، توسط مشترکان برق قابل خریداری است و هر مشتری قیمت بیشتری پیشنهاد دهد، برنده این بازار خواهد بود تا جایی که برق قابل عرضه تمام شود. در پی آن، بر اساس قانون عرضه و تقاضا در زمان‌های کمبود برق، چون رقابت بین خریداران بیشتر می‌شود، جهش قیمتی در بورس خواهیم داشت که این امر بازخورد لازم را به سرمایه‌گذار می‌دهد تا در زمینه احداث نیروگاه قدم پیش گذاشته و با اطمینان کامل و در یک محیط رقابتی سالم و کامل نسبت به ایجاد نیروگاه اقدام کند.

وی ادامه داد: این امر خود باعث ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در برق خواهد شد. ولی از ۷۵۰ مشترک معرفی شده به بورس انرژی تنها ۴۵ در صد از آنها کد بورسی گرفته و بقیه هنوز برق خود را از طریق برق‌های منطقه‌ای با قیمتی بیشتر از بورس انرژی، خرید می‌کنند. وزارت نیرو برقی که توسط صنایع از بورس انرژی خریداری شده است را در اولویت تأمین قرار داده و بر اساس شرایط شبکه سراسری، برق آن صنعت را تأمین می‌کند و هیچ منعی از سوی وزارت نیرو برای معامله برق در بورس انرژی وجود ندارد.

معاون بازار برق خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیأت دولت مورخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹ مشترکان بالای ۵ مگاوات، می‌بایست برق خود را در بورس انرژی یا معاملات دوجانبه بخرند و نیز بر اساس آن مصوبه، از مهرماه سال جاری باید مشترکان یک مگاوات و بیشتر نیز برق خود را باید از طریق بورس انرژی خریداری کنند.

پاسخ دادن