صندوق‌های سرمایه گذاری می‌توانند سهام عدالت بخرند

با مجوز شورای عالی بورس همه صندوق‌های سرمایه گذاری می‌توانند سهام عدالت بخرند.

تهران – اقتصاد برتر ۳ شهریور ۹۹

سازمان بورس و اوراق بها دار اعلام کرد، بر اساس مصوبه شورای عالی بورس ضریب تعدیل اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد افزایش یافت.. این رقم، هم اکنون ۲۰ درصد است. سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است تا در صورت لزوم نسبت به افزایش ضریب اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد اقدام کند. همچنین همه صندوق‌های سرمایه گذاری مجاز به خرید سهام عدالت هستند.

پاسخ دادن