ضرورت پیشگیری از طوفان بیکاری در کشور

شیوع جهانی کرونا ، باعث شده میلیون ها نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست بدهند و در جستجوی شغل جدید باشند .

تهران- اقتصادبرتر- ۱۷ فروردین ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، کرونا بسیاری از مشاغل در بخش صنعت گردشگری و هتلینگ ، رستوران ، صنعت هوایی خصوصا حمل و نقل هوایی ، انرژی ، تجارت و نظایر آن را به رکود کشانده است و در مقابل بسیاری از مشاغل نظیر بهداشت ، درمان ، صنایع پزشکی ، صنایع غذایی و نظایر آن را رونق بخشیده است . در این میان روزانه هزاران نفر به مراکز بیمه مراجعه نموده و درخواست دریافت بیمه بیکاری ناشی از کرونا می کنند . در آمریکا نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد ۶/۶ میلیون نفر که بخاطر کرونا مشاغل خود را از دست داده اند با پر کردن فرم بیمه بیکاری درخواست دریافت بیمه بیکاری کرده اند . همچنین در ماه مارس ۷۰۰ هزار شغل در آمریکا از دست رفته است .

در همین حال شرکت آمازون اعلام کرده است در برنامه آینده خود در نظر دارد یکصد هزار نفر را طی ۱۸ ماه استخدام کند . نیروهای جدیدی که آمازون استخدام می کند قرار است با توجه به شیوع کرونا در بخش هایی نظیر سخت ‌افزار، نرم افزار ، فضای مجازی ، فیلم، فشن ، مواد غذایی ، حمل و نقل ، فروشگاه های مجازی و خدمات دیگری که در دوران کرونا ایجاد آن ها ضرورت پیدا کرده اند بکار گرفته شوند.

 مشابه وضعیتی که آمازون دارد در صد ها شرکت دیگر مشابه آمازون در کشورهای مختلف جهان وجود دارد . برخی کشور ها برنامه ای برای تعطیل مشاغل کرونا زده و تبدیل آن به مشاغل مورد نیاز در شرایط کرونا ندارند و برخی کشور ها از فرصت تهدید کرونا استفاده کرده و با ایجاد مشاغل مورد نیاز دوران کوران فرصت های جدیدی را برای ایجاد فرصت های شغلی فراهم کردند و از تهدید کرونا یک فرصت جدید برای کاهش بیکاری ایجاد کرده اند . کشورهایی که موفق شده اند خود را با شرایط کرونا وفق دهند و فرصت های شغلی جدید ایجاد کنند توانسته اند بر تبعات منفی کرونا غلبه کنند و میزان بیکاری را کاهش دهند .

در ایران نیز تا کنون ۴۰۰۰ نفر فرم خود اظهاری برای دریافت بیمه بیکاری پر کرده اند که در روزهای آینده قطعا بر شمار بیکاران و متقاضیان دریافت بیمه بیکاری افزوده خواهد شد. ضمن این که آمار واقعی بیکاران بمراتب بیش از این میزان است . در ایران در شرایط کنونی نیازمند نهاد مستقلی هستیم که برای تغییر مشاغل متناسب با شرایط کرونا به سرعت عمل کرده و نیروهای بیکار شده بخاطر کرونا را در مشاغل جدید جذب نماید تا از یک طوفان بیکاری در کشور جلوگیری شود. در غیر اینصورت در ماه های آینده خصوصا در صورت تداوم شیوع کرونا باید با بحران بیکاری در کشور مواجه شویم . که به تبع بیکاری بایستی با مشکلات اجتماعی ، خانوادگی ، روحی ، روانی و معیشتی نیز روبرو خواهیم شد . همچنین برای دستگیری از افرادی که به دلیل شیوع کرونا شغلشان را ازدست داده اند لازم است صندوق ویژه ای ایجاد شود، که تا زمان یافتن شغلی مناسب از طریق آن کمک هایی دریافت نمایند. در این زمینه باید امروز تصمیم بگیریم که فردا دیر است .

*احمد خادم المله مدیر مسئول اقتصاد برتر

پاسخ دادن