طرح ترافیک یک هفته تعلیق شد

اقتصادبرتر

با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا اجرای طرح ترافیک در شهر تهران یک هفته به تعویق افتاد.

تهران – اقتصاد برتر –  ۱۰ مرداد ۹۹

در آخرین نشست روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا به پیشنهاد ستاد استانی کرونا در تهران که از سوی کمیته اجتماعی- امنیتی مطرح شد مقرر گردید اجرای طرح ترافیک در شهر تهران یک هفته تعلیق شود.

پاسخ دادن