طرح مالیات بر عایدی سرمایه منتظر دولت جدید

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در دستور کار مجلس قرار دارد، برای اجرا به دولت جدید سپرده شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۷ تیر ۱۴۰۰

طرح مالیات بر عایدی سرمایه اوایل خرداد سال جاری و بعد از حدود سه سال بررسی با تصویب کلیات در مجلس، آماده اجرا بعد از نهایی شدن جزئیات و آیین نامه شده بود اما این طرح که مخالفان پشت پرده زیادی هم داشت به دولت داوزدهم نرسید.

براساس این گزارش، آخرین وضعیت اجرای این طرح حکایت از آن دارد که قرار است تا پایان شهریور توسط مجلس بررسی و در صورت تصویب، توسط دولت جدید اجرا شود.

پاسخ دادن