طرح مجلس برای تامین خودرو نیازمندان با سهام عدالت

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از سهام عدالت به عنوان سازوکار تامین مالی در طرح خودرودار کردن خانوارهای نیازمند بدون خودرو پیش بینی شده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۱ شهریور ۹۹

سید علی موسوی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت : من به همراه یک تیم اقتصادی طرح خودرودار کردن خانواده‌های نیازمند بدون خودرو را بررسی و تدوین کردیم و پیش از این هم اعلام نمودیم این طرح برای دولت و همچنین خانوارها بار مالی نخواهد داشت. ما سعی کردیم سازوکار شفاف و روشنی را طراحی کنیم و استفاده از سهام عدالت را به عنوان سازوکار تامین مالی پیش‌بینی کردیم. وی با بیان این‌که خانوارهای دهک‌های پایین و آسیب پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در این طرح مورد توجه قرار گرفتند، گفت: ما سعی خواهیم کرد با بخشی از سهام عدالت این خانوارها خودرودار شوند بدون آنکه هزینه چندانی برای آنها داشته باشد و از سویی افزایش سرمایه‌ای هم برای خودروسازان در پی خواهد داشت که بتوانند تولید جدید با تیراژ بالا داشته باشند.

پاسخ دادن