ظرفیت بنادر بزرگ جهان

ظرفیت بنادر بزرگ جهان
اقتصاد برتر

ظرفیت بنادر بزرگ جهان نشان می دهد بنادر چین بیشترین ظرفیت را به خود اختصاص داده اند.

تهران- اقتصاد برتر- ۲۲ آذر ۹۷

بنادر چین حدوداً ٧٠٪‏ از کل ظرفیت ١٠ بندر برتر دنیا را در اختیار دارند.

?در این بین بندر شانگهای با جابجایی بیش از ٣٧ میلیون کانتینر ٢٠ فوتی بزرگترین بندر جهان معرفی شد.

?این رقم بیش از ٢۵٪‏ از کل تجارت چین از این بندر دولتی صورت می گیرد. ضمن اینکه عملکرد این بندر نسبت به سال ٢٠١۶ حدوداً ١/۶٪‏ رشد داشته است.

?بندر سنگاپور با حدود ٣١ میلیون کانتیر در رتبه دوم قرار دارد. بندر جبل علی امارت هم در رتبه نهم دنیاست.

?بندر شهید رجائی(بزرگترین بندر ایران) در سال گذشته حدود ٢/۵ میلیون کانتینر را تخلیه و بارگیری کرده است.

پاسخ دادن