عدم همراهی بانک رفاه با مشتریان در شرایط کرونا

در حالیکه بازنشستگان بخاطر شرایط سنی و بیماری‌های زمینه ای بیش از سایر اقشار نیازمند توجه هستند، بانک رفاه کارگران که حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند، برای دسترسی اینترنتی بازنشستگان به حساب خود جهت جابجایی اینترنتی پول با مبلغ بالا، ۶۰ هزار تومان کارمزد طلب می‌کند.

تهران – اقتصاد برتر –  ۲۶ آبان ۹۹

طلب این کارمزد در شرایطی است که سایر بانک‌ها بدون کارمزد و با سهولت کامل برای پیشگیری از حضور مردم در شعب بانک‌ها در شرایط کرونا این کار را انجام می‌دهند. این دستورالعمل در حالی در بانک‌های رفاه انجام می‌شود که رئیس جمهوری دستور داده است کلیه خدمات مورد نیاز مردم توسط دستگاه‌های دولتی بایستی به صورت الکترونیکی انجام شود. یکی دیگر از مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند که باعث می‌شود حضوری به بانک‌ها مراجعه کنند سقف محدود جابجایی پول از طریق خدمات غیر حضوری است لذا مردم از بانک مرکزی می‌خواهند این محدودیت را رفع کند تا مردم مجبور نباشند برای جابجایی پول حضوری به شعب مراجعه کنند. وضعیت مشابهی در سایر دستگاه‌های دولتی از جمله مراکز مالیاتی و بیمه به وفور مشاهده می‌شود. مردم معتقدند اگر دستگاه‌های دولتی خدمات خود را اینترنتی ارائه کنند و در این ایام که کرونا در اوج قرار دارد قدری با مردم همراهی داشته باشند و مردم را عصبی نکنند، می‌توان از تراکم مردم در مراکز دولتی جلوگیری کرد. دولت بایستی ضمن بازرسی از کانون‌های تجمع مردم در ادارات دولتی، همه ادارات را موظف به ارائه خدمات الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری کند.

پاسخ دادن