عربستان بزرگترین سفارش نظامی تاریخ اسپانیا را داد

شرکت کشتی سازی دولتی ‘ناوانتیا’ در اسپانیا در صدد گرفتن یک پروژه ساخت ناوچه از عربستان سعودی به ارزش ۲ میلیارد یورواست. این قرارداد در صورت عملی شدن بزرگترین قرارداد تاریخ صادرات صنایع نظامی اسپانیا خواهد بود.

تهران – اقتصاد برتر – ۵ آذر ۹۶

به گزارش روزنامه آ ب ث، شرکت کشتی ساز دولتی ‘ناوانتیا’ی اسپانیا همچنین قدم بزرگی برای تحقق رویای هر شرکت کشتی ساز نظامی در دنیا که چیزی جز سفارش کار گرفتن از نیروی دریایی آمریکا نیست، برداشته است.

این کشتی ساز اسپانیایی روز جمعه خبر از امضای یک توافق همکاری با یکی از دو شرکت اصلی کشتی ساز آمریکا (General Dynamics Bath Iron Works) برای ساخت ۲۰ ناوچه برای نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا داده است.

در صورت نهایی شدن قرارداد مربوطه، اولین فروند از ناوچه های نیروی دریایی آمریکا در این چارچوب در سال ۲۰۲۰ تحویل خواهد شد.

ناوانتیا تاکید کرده است که این مهم جدا از اهمیت کاری آن، شرایط را برای تخصص این شرکت در ساخت ناوچه های جدید فراهم خواهد کرد.

شایان ذکر است کشتی ساز اسپانیایی همچنین پروژ مشابهی برای ساخت دو ناوچه برای نیروی دریایی استرالیا در دست انجام دارد و ساخت ۱۵ ناوچه برای کانادا هم از جمله برنامه های این شرکت در آینده به شمار می رود.

پاسخ دادن