عربستان و توسعه میدان «مرجان»

عربستان و توسعه میدان «مرجان»
اقتصادبرتر

عربستان ۱۸میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میادین مرجان و Berri امضاء کرده است تا ظرفیت میادین مذکور افزایش دهد.

تهران – اقتصادبرتر – ۶ مرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، عربستان ظرفیت میادین مذکور را اینگونه افزایش دهد:

۱️⃣ تولید نفت: ۵۵۰ هزار بشکه در روز
۲️⃣ پروسس گاز: ۲٫۵ میلیارد فوت مکعب در روز
۳️⃣ تولید اتان و گازهای همراه: ۳۶۰ ه.ب.د.ر
۴️⃣ تولید میعانات: ۴۰ ه‌.ب‌.د.ر

سهم مرجان از افزایش تولید نفت، ۳۰۰ ه.ب.د.ر نفت «عرب مدیوم» خواهد بود. تولید گاز طبیعی، اتان و گازهای همراه نیز از همین میدان صورت خواهد گرفت که با میدان «فروزان» در ایران مشترک است. بخش عمده مرجان در سمت عربستان قرار دارد.

عربستان تعدادی از بهترین شرکت‌های داخلی و بین‌المللی (مثل سایپم و مک‌درموت) را برای این پروژه عظیم به کار خواهد گرفت.

مرجان تنها یک نمونه است. سوال اینکه وقتی می‌دانیم شرکت ملی نفت ایران (باتوجه به حجم تولید نفت و رژیم مالی حاکم) توان سرمایه‌گذاری با این اندازه را در میادین مشترک ندارد، چرا از مدل‌های قراردادی که بتواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیانجامد استفاده نکنیم؟

پاسخ دادن