فدرال رزرو آمریکا : دلار تقویت می‌شود

فدرال رزرو آمریکا در نشست اخیر خود نرخ بهره را ۲۵ صدم درصد، طبق نظر بازار حفظ کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

اکثر اعضای دارای حق رای بانک مرکزی آمریکا، دستکم دو افزایش نرخ بهره هرکدام ۲۵ صدم درصد را در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرده اند. این پیش بینی در ماه مارس (۳ ماه قبل) حاکی از عدم رشد بهره در سال ۲۰۲۳ بود!

اقتصاد کلان بانک مرکزی آمریکا فکر می‌کند، رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری هفت درصد است (قبلی ۶٫۵%+) و نرخ بیکاری ۴٫۵ درصد (مثل قبل) و نرخ تورم ۳ درصد (قبلی ۲٫۲ درصد )

است. چشم انداز رشد تورم آمریکا توسط اعضای فدرال رزرو بازتر از گذشته شده که میتواند محرک دلار در افق بلندمدت باشد.

افزایش چشم انداز تورم آمریکا در سال جاری توسط فدرال رزرو آمریکا (از ۲٫۲%+ به ۳%+) باعث تغییر نگاه اعضای فدرال ررزو آمریکا در تداوم بهره پایین (۰٫۲۵%) شده… و حالا اکثریت اعضای بانک مرکزی آمریکا ترجیح میدهند به جای افزایش بهره در سال ۲۰۲۴ حداقل ۲ بار رشد بهره در سال ۲۰۲۳ داشته باشند!

پاسخ دادن