فدرال رزرو نرخ بهره را دوباره کاهش داد

فدرال رزرو نرخ بهره را دوباره کاهش داد

فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره خود را مطابق انتظارات ۰.۲۵% کاهش داد و به ۱.۷۵% رساند.

تهران – اقتصادبرتر- ۸ آبان ۹۸

در بیانیه سیاست پولی فدرال رزرو آمده است که ۸ نفر از اعضای فدرال رزرو موافق کاهش نرخ بهره بودند اما دو نفر از انها خواهان عدم تغییر در نرخ بهره بودند.
فدرال رزرو به رصد کردن داده های اقتصادی ادامه میدهد به طوری که راه مناسب رو جهت محدوده هدف نرخ های صندوق فدرال رزرو ارزیابی میکند.

سرمایه گذاری های ثابت کسب و کارها و صادرات ضعیف باقی مانده اند.

فدرال رزرو تکرار میکند بازار کار قوی است و سرعت رشد اقتصادی در یک نرخ متوسط در حال حرکت است.

وضعیت اشتغال قوی است و بیکاری همچنان در سطوح پایین باقی مانده است. اما سرمایه گذاری ثابت در تجارت و صادرات ضعیف است.

هزینه های خانوارها با سرعتی قوی رشد پیدا کرده است. تورم همچنان زیر ۲% در حال حرکت است.

مطابق با موافقت قانونی خود ، کمیته در تلاش است تا حداکثر اشتغال و ثبات قیمت را تقویت کند. با توجه به پیامدهای تحولات جهانی برای چشم انداز اقتصادی و همچنین فشارهای تورم خاموش ، کمیته تصمیم گرفت محدوده هدف برای نرخ صندوق های فدرال را به به ۱.۷۵% برساند.

*افسانه صدیقی

پاسخ دادن