فروش ۱۴هزار میلیارد تومان سهام دولتی طی ۴ ماه

بازار بورس

بالغ بر ۱۴۹ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال سهم دولتی، در ۴ ماه گذشته به‌صورت تدریجی در بورس و فرابورس به فروش رسیده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۲ مرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر بالغ بر ۱۴۹ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال سهم دولتی در ۴ ماه گذشته به‌صورت تدریجی در بورس و فرابورس به فروش رسیده است.

از این میزان واگذاری ۵۵ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال به صورت بلوکی و ۹۳ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال به صورت تدریجی در بورس عرضه و فروخته شده است.

علاوه بر این از ۱۴۹ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال سهم فروخته شده در این مدت، ۱۴۹ هزار و ۴۵ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار و ۲۳۳ میلیارد ریال در فرابورس ایران واگذار شده است.

همچنین از مجموع واگذاری‌های ۴ ماه گذشته دولت، ۸۰۸ میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های “گروه یک” واگذاری‌ها و ۱۴۸ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های “گروه دو” واگذاری‌ها بوده است.

پاسخ دادن