فروش۷۰۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری مشهد توسط بانک آینده

فروش نخستین اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۷، به‌مبلغ۷۰۰۰ (هفت هزار)میلیارد ریال مربوط به شهرداری مشهد، برای احداث و تکمیل طرح های فاز ۳خط ۲و فاز ۲خط ۳قطار شهری، با عاملیت بانک آینده، به اتمام رسید.

تهران – اقتتصاد برتر – ۵ خرداد ۹۷

فروش نخستین اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۷، به‌مبلغ۷۰۰۰ (هفت هزار)میلیارد ریال مربوط به شهرداری مشهد، برای احداث و تکمیل طرح های فاز ۳خط ۲و فاز ۲خط ۳قطار شهری، با عاملیت بانک آینده، به اتمام رسید.

اوراق مشارکت به عنوان روشی متداول و اثربخش به منظور تأمین مالی طرح‌های عمرانی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و در این ارتباط بانک آینده به عنوان رکن عامل فروش،نسبت به فروش اوراق در شعب منتخب سراسر کشور، اقدام کرده است.

این اوراق۴ساله بانرخ سود علی‌‌ الحساب ۲۰ (بیست) درصد،معاف از مالیات و با نام،با مواعد پرداخت سه ماهه، از طریق سامانه سیما در بازار اولیه به متقاضیان عرضه شد.

مجموع عملکرد بانک آینده در کمتر از یکسال در جهت ارائه‌ خدمات تأمین مالی برای راه‌اندازی طرح‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی، از طریق انتشار اوراق بهادار، بیش از ۱۲۰,۰۰۰ (یکصدوبیست هزار) میلیارد ریال در قالب انواع صکوک، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بوده ‌‌است.بانک آینده، مصمم است؛در زمینه ارائه خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری، در راستای تأمین منابع موردنیاز بنگاه‌هاو پروژه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه در سال “حمایت از کالای ایرانی”،به استانداردهای لازم دست یافته و جایگاه خود برای ایفای نقشی مؤثر در توسعه‌ و رشد اقتصادی مردم و میهن عزیزمان را بیشتر تقویت و تثبیت کند.

پاسخ دادن