فشار آمریکا به سازمان ملل علیه ایران  

سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار بازگرداندن محدودیت‌های موشکی علیه ایران شد.

جاناتان کوهن، سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، پرتاب موشک های ماهواره بر را نقض قطعنامه شورای امنیت دانست و خواستار بازگرداندن محدودیت های شدید بین المللی علیه تهران شد.

کوهن با ارسال نامه ای به شورای امنیت، ایران را به شلیک سه موشک ممنوع شده در قطعنامه های شورای امنیت متهم کرد که از نظر آنها موجب بی ثباتی در کل خاورمیانه و ایجاد مسابقه تسلیحاتی شده است.

سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در این نامه آورده است: ایران این سه پرتاب را بر خلاف خواست و اراده شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام داده است و چنین تحریک هایی همچنان به بی ثباتی منطقه خاورمیانه دامن می زنند.

آمریکا در این نامه از شورای امنیت خواسته است تا در تحمیل پیامدهای واقعی به ایران ناشی از نادیده گرفتن خواسته های شورای امنیت بپیوندند و محدودیت های شدید بین المللی را برای جلوگیری از برنامه موشکی ایران بازگردانند.

پاسخ دادن