فعالیت معلمان مشروط شد

رتبه بندی معلمان

دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش اعلام کرد: با تصویب آیین‌نامه گواهینامه صلاحیت معلمی، فعالیت معلمان در گرو دریافت این گواهینامه خواهد بود.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمود امانی دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش با اشاره نهصد و نود و دومین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش و سایر اعضای آن در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، بیان کرد: در این جلسه وزیر آموزش و پرورش گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در راستای بهبود روند آموزش و پرورش و همچنین برگزاری مطلوب امتحانات دانش آموزان بیان کرد. در این جلسه اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش انزجار خود را از عملیات تروریستی و به شهادت رسیدن دانش آموزان بی‌گناه مدرسه سیدالشهدا کابل افغانستان اعلام و مراتب همدردی خود را با ملت و دولت افغانستان ابرازکردند و قرار شد بیانیه‌ای در این خصوص صادر شود.

  امانی طهرانی بیان کرد: در ادامه جلسه وارد دستور کار بررسی «آیین‌نامه مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه در تربیت و توانمندسازی منابع‌انسانی آموزش و پرورش» شد که پس از بحث و بررسی اعضای شورای‌عالی این آیین‌نامه با اصلاحاتی مورد تایید قرار گرفت. این آیین‌نامه در راستای اجرای مفاد تبصره ۱ ماده واحده «نحوه جذب منابع‌انسانی در مشاغل آموزشی‌تربیتی» مصوب جلسه ۸۳۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر استفاده از ظرفیت علمی سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه برای جذب و تربیت منابع مورد نیاز در مشاغل آموزشی و تربیتی و با هدف جلب مشارکت و همکاری مؤثر مراکز فوق با دانشگاه‌های وابسته آموزش و پرورش تدوین شده و مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره است.

  دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: براساس این آیین‌نامه، توسعه نقش راهبری دانشگاه‌های وابسته آموزش و پرورش، به عنوان مرجع اصلی علمی- تخصصی تربیت معلم، در مشارکت حداکثری و استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های مراکز آموزشی کشور برای تحقق ماموریت ملی تربیت معلم در جذب و تربیت منابع انسانی در رشته‌های مصوب به تعداد مورد نیاز است. این آیین‌نامه پس از تایید شورای‌عالی آموزش و پرورش برای تصویب نهایی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.

  • تصویب «آیین‌نامه گواهینامه صلاحیت معلمی»

  امانی طهرانی بیان کرد: دستور دوم این جلسه، بررسی «آیین‌نامه گواهینامه صلاحیت معلمی» بود که پس از بحث و بررسی اعضای شورای‌عالی کلیات آن به تصویب رسید و مشتمل بر ۷ ماده و ۴ تبصره است. این آیین‌نامه در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی و بر اساس تبصره ۵ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی تربیتی» مصوب جلسه ۸۳۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین شده است. وزارت آموزش و پرورش موظف است تمام منابع انسانی مورد نیاز خود در مشاغل آموزشی تربیتی را پس از حصول اطمینان از دریافت گواهینامه صلاحیت معلمی بر اساس مفاد این آیین‌نامه بکار گیرد.

  وی اظهار داشت: بر اساس یکی از مواد این آیین‌نامه، برای ارائه خدمات آموزشی تربیتی حضوری و غیرحضوری در مدارس، مراکز و مؤسسات آموزشی تربیتی، اعم از دولتی و غیر دولتی و ارائه خدمات آموزشی خصوصی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی، مشروط به داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی است.  تمام مشاغل آموزشی تربیتی اعم از معلم، مدیر، معاون، هنرآموز، استادکار، مربی امورتربیتی، مشاور، مراقب سلامت (مربی بهداشت) در چارچوب نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای، مشمول این آیین‌نامه هستند. بر اساس مفاد این آیین‌نامه، پذیرفته‌شدگان که از مسیر‌های مختلف جذب می‌شوند و شاغلین، موظفند در فرآیند ارزشیابی صلاحیت معلمی شرکت کرده و برابر مقررات، گواهینامه صلاحیت معلمی جهت ورود و استمرار خدمت در آموزش و پرورش را دریافت کنند.

  پاسخ دادن