فلج شدن اروپا با شدت گرفتن کرونا

روسیه و چک به دنبال سایر کشورهای اروپایی مدارس را تعطیل و دانش آموزان وارد فاز آموزش از راه دور شدند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۳ مهر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، اسپانیا نیز کافه بارها را تعطیل کرده و بسیاری از شهرهای اروپایی به سوی قرنطینه رفته‌اند.

هم زمان بیمارستان‌های اروپایی با حداکثر ظرفیت در حال انجام وظیفه و نجات جان بیماران کرونایی هستند.

بلژیک هشدار داد تخت‌های سی سی یو تا اواسط نوامبر پر خواهند شد و دانشمندان هشدار می‌دهند زمستان اوضاع بدتر خواهد شد.

پاسخ دادن