فیلم: احیای کارخانه گیلان بعد از ۱۰سال تعطیلی

شرکت صنایع ابریشم گیلان مجهزترین کارخانه ابریشم کشی خاورمیانه که درپی واگذاری به بخش خصوصی تعطیل شده بود، با پیگیری های قوه قضاییه بازگشایی شده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۷ خرداد ۱۴۰۰

پاسخ دادن