فیلم: تحلیل چند نماد بورسی در کف کانال و مناسب ورود

فیلم: تحلیل چند نماد بورسی در کف کانال و مناسب ورود

در این ویدیو تحلیل چند نماد بورسی را مشاهده می‌کنید که قیمت‌شان طی اصلاح اخیر به کف رسیده و مناسب ورود برای تازه‌واردان می‌باشند. ۴ مهر ۹۹

تهران – اقتصاد برتر – ۵ مهر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر – در این ویدیو تحلیل چند نماد بورسی را مشاهده می‌کنید که قیمت‌شان طی اصلاح اخیر به کف رسیده و مناسب ورود برای تازه‌واردان می‌باشند. همراه با توصیه‌هایی برای کهنه‌کاران بورس

فیلم: جدیدترین تحلیل سهام گروه خودرویی – ۴ مهر ۹۹

پاسخ دادن