فیلم: دعوا وسط گفتگوی زنده خبری!

فیلم: دعوا وسط گفتگوی زنده خبری!

دعوا وسط گفتگوی زنده خبری! فرار مسئولین از پاسخگویی به مشکلات مردم.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

پاسخ دادن