فیلم: رقم باورنکردنی فرار مالیاتی در ایران!

فیلم: رقم باورنکردنی فرار مالیاتی در ایران!

خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۷ دی ۹۹

خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

پاسخ دادن