فیلم: فساد پشت داستان کنونی کووید ۱۹

یکی از پر بازدید ترین و سرکوب شده ترین مستند های “ممنوعه” در تاریخ جهان- با پژوهش دقیق دکتر دیوید ای مارتین Dr. David E. Martin و کارگردانی میکی ویلیس Mikki Willis. آن رد پای پول را برای ۳ دهه دنبال می کند که به طور مستقیم منتهی می شود به فساد پشت داستان کنونی کووید ۱۹٫

تهران – اقتصادبرتر – ۸ شهریور ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر، رد پای پول را برای ۳ دهه دنبال می کند که به طور مستقیم منتهی می شود به فساد پشت داستان کنونی کووید ۱۹٫

پلدمیک ۲ – ارتباط مستقیم موضوعات را با یکدیگر نمایان می سازد – از رسانه های خبری گرفته، تا صنعت پزشکی، سیاست، و گردش مالی . پلندمیک ۱ – نیز به شدت مورد سرکوب رسانه ها و یو تیوب قرار گرفت – که مصاحبه ایست با دکتر جودی میکوویتس Judy Mikovits – یک دانشمند و پژوهشگر امریکایی شجاع که توسط دکتر آنتونی فاوچی Dr. Anthony Fauci مورد سرکوب شدید قرار گرفت.
پلن plan – (موصوف) : برنامه دقیق برای دستیابی به نتیجه ای خاص
دمیک Demic – (صفت) : مشخصه ای مربوط به یک قوم یا جمعیت
پلندمیک Plandemic : یک برنامه جمعی plandemicseries.com

پاسخ دادن