فیلم: نماهنگ سامحینی به مناسبت اربعین ۹۹

اربعین: قبله عاشقان بود تربت باصفای تو، محمود کریمی

نماهنگ سوزناک و زیبای سامحینی با صدای محمد الحجیرات به مناسبت اربعین ۹۹ 

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ مهر ۹۹

پاسخ دادن