قدر خبرنگاران را بدانید!

خبرنگاران
اقتصاد برتر

اکرم صدیقی- سردبیر سایت -استادی داشتم که می گفت اگر مانع ورود خبرنگار از در شدند باید از پنجره وارد شود و بالاخره راهی برای دستیابی به اخبار و اطلاع رسانی مناسب آنها بیابد.

تهران- اقتصاد برتر- ۰۵ دی ۹۷

حتی خاطره ای از زمان استخدام خود در ایرنا بعنوان خبرنگار تعریف می کرد و می گفت: مراسمی در یکی از شهرهای جنوبی برگزار می شد و تنخواه بسیار ناچیزی در اختیارم قرار دادند که حتی برای تهیه بلیت رفت و برگشت هم کم بود و از طرفی برای رسیدن به مراسم و پوشش خبری آن، وقت هم تنگ بود و بنده بعنوان یک خبرنگار از جیب خود مایه گذاشتم تا برای پوشش خبر  به صورت پروازی خود را به مراسم برسانم. پس از ان بود که سردبیر به من گفت از امتحان سربلند بیرون آمدی …

امروزه اما شرایط بسیار سخت تر از گذشته هم شده است. خبرنگاران با کمترین امنیت شغلی و البته کم توجهی از سوی مسئولان برای پوشش اخبار و اطلاع رسانی با سخت ترین شرایط  دست به گریبانند و با دشواری های زیادی خود را به محل مراسم و مصاحبه ها می رسانند اما چه بسا نه تنها اجازه ورود برای تهیه اخبار به محل مورد نظر پیدا نمی کنند بلکه حتی باید توهین و تحقیرهای بسیاری را به جان بخرند و دست آخر با دست خالی به محل تحریریه برگردند. فکر کنم مثالهای زیادی از بدرفتاری های وزیر سابق راه و شهرسازی گرفته تا به زندان انداختن خبرنگاری که از زمین خواری در تهران گزارش داده بود وجود دارد که شاهدی بر این مدعا باشد.

یادمان باشد اگر خبرنگاری نباشد که اخبار را پوشش دهد و اطلاع رسانی نماید نه مردم می فهمند که چه خدماتی از سوی مسئولین برای جامعه ارائه شده است و نه  اختلاس  و جرمی افشا می شود …

سالهاست که دیگر این رسانه ها و خبرنگاران هستند که مشکلات را از درون جامعه به مسئولین منتقل می کنند و واسطه اطلاع رسانی در خصوص خدمات ارائه شده از سوی مسئولین به مردم هستند لذا باید به آنان احترام گذاشت و به زحمتشان ارج نهاد.

پاسخ دادن