قطع درآمد یک میلیارد تومانی شهرداری بخاطر کرونا

اقتصادبرتر

با توجه به درآمد روزنانه شهرداری از محل فروش مجوز طرح ترافیک به مبلغ یک میلیارد تومان، کرونا و توقف طرح مزبور درآمد شهرداری را قطع کرده است.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۷ اردیبهشت ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، سید محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران با اشاره به توقف اجرای طرح ترافیک در شهر تهران از ابتدای سال ۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا گفت:این اتفاق سبب شده که شهرداری تهران بخشی از درآمدهای خود را از دست بدهد.

شهرداری تهران روزانه ۱ میلیارد تومان از محل فروش مجوز طرح ترافیک کسب درآمد می‌کرد که از ابتدای روزهای کاری سال ۹۹ به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اجرای طرح ترافیک متوقف و مسیر بخشی از درآمدهای شهری مسدود شد

پاسخ دادن