قیمت برنج قد کشید

برنج داخلی

بررسی‌های میدانی از روند بازار مواد غذایی نشان می‌دهد که هر کیلو برنج ایرانی از قیمت ۴۰ تا ۸۲ هزار تومان به فروش می‌رود.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۴ دی ۱۴۰۰

گزارش مرکز آمار نیز تا حدی افزایش قیمت برنج در ماه مهر را تائید می‌کند. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یک در آذرماه امسال ۵۱ هزار و ۶۸۰ تومان بوده است و این در حالی است که این کالا در آبان ماه دو هزار تومان ارزان‌تر بود. هر کیلو برنج ایرانی درجه یک در آبان ماه ۱۴۰۰ در حدود ۴۹ هزار و ۵۷۲ تومان قیمت داشت. تفاوت این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که برنج در آذرماه نسبت به آبان ماه ۴.۳ درصد گران شد.

نکته دیگر گزارش مرکز آمار، گرانی ۵۵.۳ درصدی برنج درجه یک ایرانی در یک سال گذشته است. در آذرماه سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه ۳۳ هزار و ۲۶۸ تومان بود.

بنا به گزارش مرکز آمار، برنج خارجی درجه یک نیز در آذرماه امسال نسبت به آبان ماه ۳ درصد گران شده است. متوسط قیمت هر کیلو برنج خارجی درجه یک در آذرماه ۲۷ هزار و ۹۴۱ تومان بوده و این در حالی است که در آبان ماه امسال ۲۷ هزار و ۱۱۷ تومان قیمت داشته است.

هر کیلو برنج خارجی در یک سال گذشته نیز ۱۹ درصد گران شده است. در آذر سال گذشته متوسط قیمت هر کیلو برنج خارجی درجه یک ۲۳ هزار و ۴۷۹ تومان بود.

پاسخ دادن