قیمت خانه در تهران ۴ برابر سایر شهرها

اقتصادبرتر

گزارش‌های تحقیقات مسکن حاکی است، قیمت میانگین مسکن در شهرها کمتر از یک چهارم شهر تهران است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹یکم مهر ۹۹

مسکن در عمده شهرهای کشور از میانگین کمتر از شش میلیون تومان قیمت در هر مترمربع برخوردار است. در شهرهای بزرگ نرخ هر مترمربع واحد مسکونی از ۵ میلیون تومان فراتر رفته است. قیمت خانه در سال ۹۸ متر مربعی ۴ میلیون تومان بود. در شهرهای بزرگ قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از ۵ میلیون تومان فراتر رفته است. در کلان شهرها میانگین قیمت تا ۹ میلیون تومان هم می‌رسد. بهار امسال قیمت مسکن در شهرهای کشور بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشت. سال ۹۸ متوسط رشد یک ساله قیمت مسکن ۶۳ درصد در شهرها بود.

پاسخ دادن