قیمت دلار در کانال ۲۲ هزار تومان

«تهران» به پایتخت ارزی کشور تبدیل خواهد شد
اقتصادبرتر

قیمت دلار در بازار عمده فروشی و خرده فروشی به زیر ۲۳ هزار تومانی رسید. قیمتی که از هفته دوم زمستان تا کنون سابقه نداشته است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

شکاف قیمت یورو نیز در بازار رسمی و آزاد به یک و نیم درصد رسید. قیمت دلار و یورو در بازار عمده فروشی روند نزولی داشت این کاهش قیمت در شرایط رخ داد که عرضه ارز در بازار متشکل کمتر از مقدار روز پنج شنبه بود. حجم مبادلات دلار و یورو متشکل زیر متوسط ۲۹ روز کاری گذشته ایستاد. عرضه یورو متشکل در روز شنبه کمترین مقدار ۲۹ روز کاری گذشته بود. تغییرات قیمتی به نحوی رقم خورد که شکاف بین دلار بازار آزاد و سنا به کمتر از ۰٫۵ درصد کاهش پیدا کند. قیمت دلار روز شنبه در بازار متشکل در سطحی قرار گرفت که از هفته دوم زمستان سابقه نداشته است. در پایان کار بازار متشکل،قیمت دلار این بازار به همراه قیمت دلار در سامانه سنا و بازار آزاد زیر ۲۳ هزار تومان قرار گرفت.

  • قیمت دلار در کف ۱۴۰۰

قیمت متوسط دلار متشکل در معاملات روز شنبه، نسبت به روز پنج‌شنبه ۲۳۷ تومان کاهش یافت و روی ۲۲ هزار و ۷۹۳ تومان قرار گرفت. این نرخ پایین ترین میزان در سال جاری است. نرخ خرده فروشی سنا نیز ۳۵۳ تومان افت کرد و روی ۲۲ هزار و ۹۰۷ تومان ایستاد. قیمت دلار در بازار آزاد ۵۲۰ تومان کاهش یافت و روی ۲۲ هزار و ۹۸۰ تومان قرار گرفت. بنابراین قیمت دلار متشکل، سنا و آزاد هر سه زیر ۲۳ هزار تومان قرار گرفتند. اختلاف بین دلار بازار آزاد و سامانه سنا به ۷۳ تومان معادل حدود ۰٫۳ درصد کاهش یافت. اندازه این شکاف در روز پنج‌شنبه در حدود ۱ درصد بود.

  • عرضه دلار متشکل یک ثلث کم شد

حجم مبادلات دلار متشکل ۳۲ درصد نسبت به روز پنج‌شنبه کاهش یافت و روی رقم ۲ میلیون و ۹۵۷ هزار قرار گرفت. متوسط حجم مبادلات در ۲۹ روز کاری که پشت سرگذاشتیم ۴ میلیون و ۳۲۹ هزار به دست می‌آید، بر این اساس حجم مبادلات زیر متوسط ۲۹ روز کاری گذشته قرار می‌گیرد.

پاسخ دادن