قیمت مسکن در آستانۀ آرامش چندساله

بر اساس رویۀ سالهای اخیر، گزارش ماهانه تحولات بازار مسکن تهران، طی هفتهٔ اولِ ماهِ بعد توسط وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی منتشر می شود که غالباً تفاوت ناچیزی با هم دارند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲ دی ۹۷

بر اساس رویۀ سالهای اخیر، گزارش ماهانه تحولات بازار مسکن تهران، طی هفتهٔ اولِ ماهِ بعد توسط وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی منتشر می شود که غالباً تفاوت ناچیزی با هم دارند.
آخرین گزارش نیز مربوط به آبان ماه بود که در هفته اول آذر منتشر شد که بر اساس آن، قیمت مسکن تهران در آبان به ٩.٢ میلیون تومان رسیده بود.
علی القاعده طی هفتۀ جاری، قیمت مسکن آذرماه منتشر خواهد شد. پیش بینی می شود قیمت مسکن تهران در آذرماه با افزایش نسبت به آبانماه، در نیمه دوم بازۀ ۹ تا ۱۰ میلیون تومان قرار گیرد.
در چنینی شرایطی، سؤالی که ذهن بسیاری از فعالین بازار مسکن را مشغول کرده این است که این افزایش قیمت که از ابتدای سال گذشته دامن بازار مسکن را گرفته است چه زمانی متوقف خواهد شد؟
برای پاسخ به این سوال باید توجه نمود که بازار مسکن از اینرسی بالایی برخوردار است در نتیجه با رسیدنِ این بازار به پایانِ رونق، مدتی طول می کشد تا افزایشِ قیمت، کاملاً متوقف شود.
بر این اساس علیرغم اینکه موتور بازار مسکن خاموش شده است ولی مدتی طول می کشد تا به توقفِ کامل برسد. به بیان دیگر، سرعتِ حرکتِ قیمت مسکن در حال کند شدن است و در یکی از روزهای زمستان سال جاری کاملاً متوقف خواهد شد.
تحلیل نموداری بازار نیز حاکی از آن است که با عدم پشتیبانی سمت تقاضا از سمت عرضه، قیمت مسکن در آستانۀ مقاومتِ قویِ بلند مدتِ خود قرار گرفته است. بنابراین اگر اتفاق بنیادی عجیب و غریبی در رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم عمومی و… صورت نپذیرد، بازار مسکن می تواند طی زمستان سال جاری با گذار از مرز قیمتی قدرتمند و روانیِ ۱۰ میلیون تومان، متوقف شود و پس از آن تا چند سال از ثبات نسبی برخوردار شود.
شایان ذکر است موارد فوق الذکر در خصوص بازار مسکن تهران است و هر شهری تابع عرضه و تقاضای خودش را دارد که البته تحولاتِ بازار مسکن تهران، بر آن اثرگذار است؛ به گونه ایکه بر اساس تجارب پیشین، تحولات بازار مسکن تهران با وقفه به سایر شهرهای کشور سرایت می کند.

*بهروز ملکی/(دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس، مولف کتاب تحلیل بازار مسکن ایران)

پاسخ دادن