نرخ مناسب دلار برای اقتصاد نیمه جان ایران چیست ؟

اختلاف طبقاتی از ابتدای دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد نمایان شد . هر چقدر دولت پول بیشتری توزیع کرد . نقدینگی بیشتر و تورم افسار گسیخته تر شد .

تهران- اقتصادبرتر- ۰۱ بهمن ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، دوره دوم دولت احمدی نژاد هم که به وضعیت نابسامان اقتصادی تحریمها نیز اضافه شد و تقریبا اختلاف طبقاتی به شکاف طبقاتی تبدیل شد ، شکافی که دیگر قابل پر شدن نبود و نیست .

در دوره اول دولت روحانی ، وزیر اقتصاد ضد تورمی آن ( آقای طیب نیا ) سعی بر کاهش شکاف طبقاتی صورت گرفت اما تقریبا وضعیت به مرحله غیر قابل اصلاح رسید .

در چند سال گذشته این شکاف به گونه ای عمیق شده که جامعه به دو بخش متوسط به بالا و ضعیف تقسیم شده است . این وضعیت، نتیجه نزدیک به دو دهه بی برنامگی و عملکرد ضعیف ، همراه با فشارهای ناجوانمردانه خارجی است .

متاسفانه در شرایط حال حاضر درآمدهای دولت بشدت کاهش یافته و چرخ اقتصاد کشور توسط صادرات غیر نفتی چرخانده میشود .

با نهایت تاسف ، رییس جمهور ،بجای توجه به واقعیتهای اقتصادی به دنبال نمایشهای سیاسی است .

بدون شک با ایجاد گشایش های سیاسی و به طبع آن باز شدن گره کور تحریمها ، و دسترسی ایران به منابع ارزی میتوان به کاهش قیمت دلار و تبعات مثبت آن امیدوار بود .

اما  قسمت دردناک قصه سیاست ایران این‌ است که گویا مدیران سیاسی و اقتصادی ما هیچ آگاهی از وضعیت حال حاضر مملکت ندارند .در شرایطی که هنوز هیچ گشایشی ایجاد نشده ، دادن شوک موقتی به بازار ارز چه پیامد مثبتی دارد ؟

اگر فرض را بر وضعیت مبهم سیاسی بگذاریم ، قیمت ۲۵ هزار تومان برای دلار بسیار سودمندتر از قیمت ۱۵-۲۰ هزار تومان خواهد بود .

چون قشر پایین جامعه ، قیمت ۱۵ و ۲۵ هزار تومان دلار، برایش فرقی نمی کند ، این وضعیت بسیار دردناک است . ولی قشر ضعیف جامعه دغدغه اش مایحتاج اولیه است . که همین که قحطی نیامده باید خدا را شکر کنیم .

ولی برای صادر کننده ای که در دریای طوفانی اقتصاد ایران ارز آوری می کند، دلار نزولی  بی برنامه و بی پشتوانه بسیار آسیب رسان است .

*محمدرضا هاشم پور- کارشناس مدیریت

پاسخ دادن