لیست اصناف و مشاغل مشمول مقررات طرح فاصله گذاری اجتماعی

لیست اصناف و مشاغل مشمول مقررات طرح فاصله گذاری اجتماعی

لیست اصناف و مشاغل مشمول مقررات طرح فاصله گذاری اجتماعی در قالب گروه بندی سه گانه(گروهی که باید کاملا فعال باشند، گروهی که باید تعطیل شوند و گروهی که بر اساس اقتضا و شرایط محلی فعالیت آنها می تواند مجاز باشد. #کروناویروس

تهران – اقتصادبرتر – ۸ فروردین ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مستقر در وزارت کشور لیست مشاغل مجاز و غیر مجاز برای فعالیت پس از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی را منتشر کرد.

آخرین خبر از ساعات کار اصناف در طرح فاصله گذاری اجتماعی

بیشتر بخوانید: آخرین خبر از ساعات کار اصناف در طرح فاصله گذاری اجتماعی

آخرین خبر از بازگشایی اصناف در پی شیوع کرونا

۴۹ شغلی که به علت کرونا اجازه فعالیت ندارند

42 نظر از مردم

پاسخ دادن