مالیات حساب های بانکی و پرداخت آن

اقتصاد برتر

تراکنش حساب‌های بانکی اشخاص با قوانین جدید، از ابتدای امسال توسط سازمان امور مالیاتی بررسی می‌شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۳ دی ۹۹

نحوه رسیدگی به تراکنش حساب‌های بانکی اشخاص، فقط بر اساس بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود و مصوبات قبلی منسوخ است.

بنابر این شما مودیان محترم می‌توانید ضمن درخواست اخذ گزارش رسیدگی آنرا با بند‌های بخشنامه خصوصا بند ۱۸ بخشنامه مطابقت داده و لایحه تعدیل درآمد جهت اعتراض تنظیم نمایید. برابر بند ۱۸ بخشنامه اخیر الذکر مهمترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.

بنابر این در مواردی که: مودی در اظهارات مکتوب خود ماهیت غیر تجاری تراکنش‌های بانکی را اعلام می‌کند باید نظر وی را ملاک محاسبه قرار داد مگر آنکه اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات وی بدست آید.

پاسخ دادن