مالیات پزشکان، حذف یا اصلاح؟

فرار مالیاتی پزشکان
اقتصاد برتر

نمایندگان مجلس، ۹ پیشنهاد برای حذف یا اصلاح دو مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس با موضوع مالیات پزشکان مطرح کرده اند که درجریان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، برخی از این پیشنهادها مطرح خواهند شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۳۰ بهمن ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از فارس، یکی از مهمترین و پرحاشیه ترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، مصوبات مرتبط با مالیات پزشکان بود. این کمیسیون در راستای مقابله با فرار مالیاتی و در قالب دو بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه پوز) و مراکز درمانی را ملزم به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت علی الحساب مالیات کرد. متن کامل این مصوبات به شرح زیر است:

«بند الحاقی ۱ تبصره ۶- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین­ نامه تبصره(۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

بند الحاقی ۲ تبصره ۶- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده­درصد(۱۰%) از حق‌الزحمه یاحق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی ­الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند».

با توجه به انتقادهای گسترده تشکل های صنفی پزشکان از این مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس و لابی گسترده آنها برای حذف یا اصلاح این مصوبات، پیشنهادهای زیادی توسط نمایندگان مختلف مجلس بخصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای حذف یا اصلاح آنها ارائه شده است که با توجه به روند بررسی لایحه بودجه ۹۸ در خانه ملت، به زودی برخی از این پیشنهادها در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

*پیشنهادهای نمایندگان درباره الزام پزشکان به استفاده از پایانه فروشگاهی

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس چهار پیشنهاد برای حذف یا اصلاح بند الحاقی ۱ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ با موضوع الزام پزشکان به استفاده از پایانه فروشگاهی مطرح کرده اند که در سه پیشنهاد آن، اسامی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به چشم می خورد.

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به صورت مشترک، پیشنهاد حذف این بند را داده اند. از طرف دیگر، احمد بیگدلی و حسن لطفی که هر دو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستند به همراه عباسعلی پوربافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد داده اند که عبارت «پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود» از متن این تبصره حذف شود. همچنین احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم پیشنهاد داده است که عبارت «صادر می شود و نیز مشاغل مهندسین مشاور- وکلا- کارشناسان رسمی دادگستری- دفترخانه های ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی و همه موسسات آموزشی خصوصی و غیر انتفاعی» به جای عبارت «صادر می شود» در متن این بند قرار گیرد. هر دو پیشنهاد مذکور با این هدف ارائه شده است که صرفا پزشکان ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی نباشند بلکه کل یا بخش قابل توجهی از مشاغل ملزم شوند این اقدام را انجام دهند.

دیگر پیشنهاد نمایندگان برای اصلاح این بند، پیشنهاد جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است. کوچکی نژاد پیشنهاد داده است که عبارت «سازمان نظام دامپزشکی ایران، دفاتر خدمات مشاوره ای و کلینیک‌های تخصصی صادر می شود،» به جای عبارت «سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود،» در متن این بند قرار گیرد. این پیشنهاد که برخلاف سه پیشنهاد دیگر توسط اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح نشده، در راستای شفاف تر شدن مصوبه کمیسیون تلفیق برای الزام پزشکان به استفاده از پایانه فروشگاهی است.

*پیشنهادهای نمایندگان درباره الزام مراکز درمانی به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان بابت مالیات

 نمایندگان مجلس مجموعا ۹ پیشنهاد برای حذف یا اصلاح بند الحاقی ۲ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ با موضوع الزام مراکز درمانی به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت علی الحساب مالیات مطرح کرده اند که پنج پیشنهاد اَن، کاملا یکسان است. در نتیجه، عملا ۵ پیشنهاد متفاوت درباره این بند مطرح شده است.

۱۳ نماینده مجلس به صورت مشترک پیشنهاد حذف این بند را داده اند. بهروز بنیادی و همایون یوسفی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از جمله مطرح کنندگان این پیشنهاد هستند.

از طرف دیگر، ۸ نفر از پیشنهادکنندگان حذف این بند پیشنهاد برای اصلاح این بند هم داده اند مبنی بر اینکه عبارت «مراکز درمانی دولتی از بابت پرداخت به کارکنان خود از جمله پزشکان مشمول بند الف تبصره (۶) بوده و می بایست بر اساس آن به وصول و ایصال مالیات مبادرت کنند. تخلف مراکز درمانی از مفاد این بند مشمول احکام ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه سال ۱۳۹۴ می باشند»، به انتهای این بند اضافه شود. جالب اینجاست که برخی دیگر از پیشنهاددهندگان حذف این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس یعنی سیده فاطمه حسینی و زهرا سعیدی مبارکه از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم به صورت جداگانه این پیشنهاد را داده اند. به علاوه، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محمود شکری هم به صورت جداگانه این پیشنهاد را مطرح کرده اند. در واقع، متن این پیشنهادها کاملا یکسان است و صرفا توسط ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس در قالب پنج پیشنهاد جداگانه مطرح شده است.

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم پیشنهاد داده است که عبارت «تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب» از متن این بند حذف شود.

همچنین عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم این پیشنهاد را مطرح کرده است که عبارت «تا یک ماه پس از پرداخت صورت‌حساب» به جای عبارت «تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب» در متن بند الحاقی ۲ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ قرار گیرد. به علاوه، محمدحسین حسین زاده بحرینی پیشنهاد دیگری برای حذف جزء این بند هم مطرح کرده است.

پاسخ دادن