مال باختگان بازار چه کسانی هستند؟|محمد حسین ادیب|تلگرام

در شرایط منفی بازار چطور آرامش خود را حفظ کنیم؟

وقتی در آمریکا از هر ١٠٠ فعال اقتصادی موفق ٩٠ نفر در پایان سال پنجم شکست می خورند ، یک پیام دارد در ٩٠ درصد موارد دوران بازگشت سرمایه باید چهار سال باشد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱ اسفند ۹۹

مال باختگان از بازار کیانند ؟

✍️دکتر محمد حسین ادیب اقتصاددان

وقتی در آمریکا از هر ١٠٠ فعال اقتصادی موفق ٩٠ نفر در پایان سال پنجم شکست می خورند ، یک پیام دارد در ٩٠ درصد موارد دوران بازگشت سرمایه باید چهار سال باشد.

چرا از سال ٢٠٠٠ تا کنون دو بار غرب دوچار فروپاشی شد ؟ علل زیادی دارد که بسیاری از آنها در کانال ما مورد بحث قرار گرفته است ولی علت مادر ؛ یک نکته است بدنه فعالین اقتصادی نمی توانند در حوزه ای فعالیت کنند که چهار ساله سرمایه باز گردد

در واقع علت فروپاشی نه بی لیاقتی فعال اقتصادی ، که بالا بودن سرعت بازگشت سرمایه است

در ایران هم دوران بازگشت سرمایه در ٩٠ درصد موارد اگر سریع تر از آمریکا نباشد کند تر از آمریکا نیست

وقتی سود ١٨ درصدی به سپرده داده میشود این سود به اقتصاد سیگنال می دهد که دوران بازگشت سرمایه باید حول و حوش پنج شش سال باشد

پرداخت سود ١٨ درصدی به سپرده ، علت دوم میشود که مازاد بر حجت مرتبط با نظم جهانی ؛ دوران بازگشت سرمایه نباید در ٩٠ درصد موارد، بیش از ۴ سال باشد

فعال اقتصادی ایرانی در موارد عدیده این نکته را ندیده می گیرد ، ندیده گرفتن این نکته چه هزینه ای دارد ؟

اگر دوران باز گشت سرمایه در ٩٠ درصد موارد چهار سال است پس چگونه بسیاری از فعالین اقتصادی هننور به فعالیت ادامه می دهند آیا فعالیت عده زیادی ، گواه نادرست بودن این تحلیل نیست ؟

پاسخ : عده زیادی که حداقل ۵٠ درصد از فعالین اقتصادی اند باید برای سرمایه گذاری خود هیچ سودی لحاظ نکنند تا موفق شوند کالا و خدمات خود را بفروشند و الا اگر برای سرمایه گذاری انجام شده بخواهند سود لحاظ کنند ؛ قیمت کالا و خدمات آنها بالاتر از قیمت بازار بوده و موفق به فروش نمی شوند

ارزش سرمایه گذاری انجام شده اینها شده است هیچ

اگر شما ارزش سرمایه گذاری انجام شده خود را هیچ در نظر بگیرید و در بازار باقی بمانید پیام اصلی این تحلیل رد نشده است

اگر بخواهیم پیام این مقاله را تعدیل کنیم حداقل این است به آسانی و تا دلائل بسیار قوی نداشته باشید زیر بار سرمایه گذاری که دوران بازگشت سرمایه آن بیش از چهار سال باشد نروید

از دید عدالت اجتماعی هم بحث را دنبال کنید ، اگر ثروتمندان به کفایت مالیات نمی دهند قسر در نمی روند ، ثروتمندان هر چهار سال یکبار مورد پالایش و حذف قرار می گیرند ، سیکل های تعدیل ثروت خودکار وجود دارد

ریسکی هم نگاه کنید ، فعال شدن ریسک ها باعث پرداخت مالیات بوسیله ثروتمندان میشود اما یک مالیات غیر مصوب و اعلام نشده

فعال شدن ریسک ها ثروتمندان را می آورد سر خط ، یعنی آنها را آماده شنیدن حرف حساب می کند؛ قشر های نادار این را از یاد نبرند.


*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*

پاسخ دادن