مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای نظرخواهی منتشر شد

ساخت مسکن
اقتصادبرتر

پیش‌نویس غیرقابل استناد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از سوی کمیته تخصصی ویرایش و بازنگری آن مبحث مستقر در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، برای نظرخواهی از صاحبنظران و اعمال نظرات موثر در تصویب اصلاحیه فوق، منتشر شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۳۱ شهریور ۹۸

به نقل از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کمیته تخصصی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخوردهای جامعه حرفه‌ای در خصوص ویرایش فعلی مبحث نوزدهم، پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم این مبحث را تهیه کرده است.

از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست اندرکاران این رشته دعوت می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس مذکور حداکثر تا تاریخ اول آذرماه ۹۸به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال کنند.

پیش‌نویس غیرقابل استناد مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان را اینجا بخوانید.

پاسخ دادن