متغیرهای پولی و بانکی در پایان آذر ۹۷

اینفوگراف- متغیر پولی-بانکی
اقتصادبرتر

بررسی متغیرهای پولی و بانکی در پایان آذر ۹۷  در اینفوگراف نمایش داده شده است.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۲ بهمن ۹۷

نقدینگی ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومان (۲۲,۱ درصد رشد نسبت به آذر ماه سال قبل)

سهم شبه‌پول از نقدینگی: ۸۶٫۱۳ درصد.

سهم پول از نقدینگى: ۱۳٫۸۷ درصد.‏

بدهی بخش دولتی به نظام بانکی: ۳۰۲ هزار میلیارد تومان (۱۸,۷ درصد‏ رشد، آذر ۹۷ به آذر ۹۶)

بدهى بخش دولتی به بانک مرکزی ۷۰,۸ هزار میلیارد تومان (۱۱,۸ درصد رشد، آذر ۹۷ به آذر ۹۶)

پاسخ دادن